LIEČBA A LIEČEBNÉ PROCEDÚRY V KÚPEĽOCH ŠTÓS

Liečba

Do kúpeľov Štós chodia pacienti s niektorými dýchacími chorobami, a niektorými chorobami z povolania. V kúpeľoch Štós sa  predovšetkým uprednostňuje  klimatická liečba. V kúpeľoch Štós sa využívajú procedúry: vodoliečba, inhalácia, umelé uhličité a prísadové kúpele, fyzikálna terapia, elektrické teplé a svetelné prístroje a medikamentózna liečba. Kúpele štós majú aj vlastné laboratória a röntgenové pracovisko. Klasická dĺžka liečebného pobytu v kúpeľoch Štós je 21 dní u dospelých a u detí 28 dní. Ak je u detí potrebný rodičovský doprovod, kúpele poskytujú ubytovanie aj pre rodiča (doprovod).

Indikácie

-    netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a pľúc
-    choroby z povolania
-    neurózy
-    klimakterické poruchy
-    rekonvalescencia po onkologickej liečbe
-    netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a pľúc
-    rekonvalescencia po onkologickej liečbe
-    Liečebné metódy