Z histórie o Kúpeľoch Štós

Kúpele Štós majú viac ako 130 ročnú históriu. V roku 1881 bola v okolí založená spoločnosť, ktorej cieľom bolo vytvoriť kúpele, kde sa bude liečiť studenou vodou. Kúpele sa im podarilo otvoriť v roku 1883 a mali neustále iných majiteľov, a stále sa menila liečba. Viac sa o kúpeľoch Štós začalo rozprávať v roku 1888, kedy v kúpeľoch pracoval Dezider Czirfus.  Veľká návštevnosť, ktorá prevládala za pôsobenia Dezidera Czirfusa si postupne vyžiadala výstavbu ďalších a ďalších liečebných domov. Kúpele Štós v minulosti navštívili mnohé známe osobnosti ako : prezident Československej republiky Eduard Beneš, Laco Novomeský, ktorý aj v kúpeľnom parku pod štóskymi stromami napísal báseň „Pod jedľou“. Dokonca tu koncertoval aj Jaroslav Ježek. V roku 1964 bola v kúpeľoch Štós daná do prevádzky dokonca prvá klasická fínska sauna, ktorá sa využíva do dnes.

Kúpele Štós história